Digitální transformace

Pilíř Digitální transformace se zaměřuje na rychlost přijímání informačních a komunikačních technologií (IKT) na základě stávajících oficiálních veřejných údajů (Eurostatu). Pilíř zkoumá úroveň zavádění různých typů digitálních technologií malými a středními podniky, výsledky elektronického obchodu malých a středních podniků a dostupnost digitálních dovedností v malých a středních podnicích. Pilíř se skládá z 10 dílčích indikátorů, které jsou strukturovány ve třech indikátorů.