Transformacja cyfrowa

W ramach filaru transformacji cyfrowej analizuje się wskaźniki przyjmowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w oparciu o istniejące oficjalne dane publiczne (Eurostat). W ramach filaru analizuje się poziom przyjmowania przez MŚP różnych rodzajów technologii cyfrowych, wyniki MŚP w zakresie handlu elektronicznego oraz dostępność umiejętności cyfrowych w MŚP. Filar składa się z 10 podwskaźników podzielonych na trzy wskaźniki.