Indeks zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP

Szwecja jest na pierwszym miejscu. Silnie zaznacza się Holandia (nr 2). Nawet kraje o średnich wynikach, takie jak Estonia (nr 10), Litwa (nr 14) i Rumunia (nr 27), dobrze radzą sobie z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

Oto główne wnioski wynikające z „Indeksu zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP" z 2022 r., stanowiącego szczegółowy ranking wyników krajowych dla 23 milionów małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Wskaźnik bazuje na innowacyjnej metodologii z trzema filarami: 1) Ekologia: Jak szybko MŚP zmierzają do obniżenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej? 2) Cyfryzacja: Jak szybko te przedsiębiorstwa wdrażają nowoczesne technologie w całej swojej strukturze? 3) Konkurencyjność: Jak szybko przedsiębiorstwa rozwijają się i jak dobrze radzą sobie poza rynkami macierzystymi?

Ranking Kraj Indeks zielonych, cyfrowych
i konkurencyjnych
Miejsce w zakresie
transformacji cyfrowej
Miejsce w zakresie
transformacji ekologicznej
Miejsce w zakresie
konkurencyjności MŚP
1 Szwecja
73.56
3 1 10
2 Holandia
69.97
6 2 1
3 Dania
69.72
1 11 2
4 Finlandia
68.22
2 7 6
5 Irlandia
64.06
4 14 5
6 Belgia
62.07
5 6 11
7 Malta
59.04
7 12 8
8 Austria
54.88
10 4 13
9 Luksemburg
53.89
20 3 9
10 Estonia
52.12
13 16 4
11 Słowenia
51.31
14 20 3
12 Niemcy
50.94
11 9 19
13 Hiszpania
50.31
15 10 14
14 Litwa
49.55
8 18 16
15 Portugalia
48.89
16 21 7
EU
48.75
16 Węgry
46.34
19 13 17
17 Francja
46.22
17 8 24
18 Słowacja
45.75
25 5 20
19 Chorwacja
43.62
9 24 23
20 Czechy
41.75
12 23 25
21 Włochy
41.38
21 17 21
22 Grecja
41.22
22 22 15
23 Polska
40.57
24 19 22
24 Łotwa
40.30
23 25 12
25 Cypr
35.60
18 27 26
26 Bułgaria
31.28
27 26 18
27 Rumunia
29.54
26 15 27

W szczegółach

Poszczególne punkty zawierające dane można zobaczyć na panelu poniżej.

FilarWskaźnikATBEBGCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLPLPTROSESISK
Transformacja cyfrowaCyfryzacja MŚP
E-handel
Umiejętności cyfrowe
Transformacja ekologicznaOchrona zasobów naturalnych
Redukcja emisji
Wydajność ekologiczna
Konkurencyjność MŚPEksport
Produktywność
Wzrost