Zelená transformace

Pilíř Zelená transformace se zabývá opatřeními, která malé a střední podniky a země přijaly za účelem ekologického přechodu. Cílem pilíře je určit a analyzovat stávající osvědčené postupy, zkoumání různých opatření přijatých malými a středními podniky a podniky nebo na úrovni zemí s cílem snížit (nebo omezit) jejich negativní dopad na životní prostředí. Skládá se z šest dílčích indikátorů, které jsou strukturovány ve třech indikátorů.