O indexu

Proč Index zelených, digitálních a konkurenceschopných?

Index zelených, digitálních a konkurenceschopných malých a středních podniků je víceletý projekt zaměřený na podporu MSP ve dvojí/parallelní transformaci a doprovázející Zelenou Dohodu pro Evropu Evropské komise. Začíná premisou dobře známou v oboru poradenství v oblasti řízení: chcete-li něco změnit, změřte. V této rubrice se posuzuje inovativní vzhled výkonu MSP na národní úrovni ve třech klíčových oblastech: 1) Zelená transformace: Jak rychle MSP přecházejí na snížení emisí a zvýšení energetické účinnosti? 2) Digitální transformace: Jak rychle přijímají tyto podniky ve svých organizacích moderní technologie? A 3) Konkurenceschopnost: Jak rychle rostou a jak dobře si vedou mimo domácí trhy?

Projekt vede a řídí Lisbon Council, think tank se sídlem v Bruselu. Verze 2022 – zvaná též Index zelených, digitálních a konkurenceschopných pro rok 2022 – byla spuštěna v Bruselu na Summitu k plánu MSP pro 21. století. Celá zpráva bude brzy k dispozici v sedmi jazycích: V angličtině, francouzštině, němčině, italštině, češtině, polštině a španělštině. Na verzi pro rok 2023 se pracuje.

Další informace o Lisbon Council najdete zde https://www.lisboncouncil.net

Stáhněte si Index zelených, digitálních a konkurenceschopných pro rok 2022
Podívejte se na rozhovor s hlavními autory (čtyři minuty)
Navštivte naši stránku https://www.lisboncouncil.net

METODOLOGIE

Index zelených, digitálních a konkurenceschopných malých a středních podniků je pořadí složené ze tří pilířů, devíti indikátorů a 21 dílčích indikátorů. Data použitá k vytvoření indexu pocházejí výlučně z veřejných zdrojů. Všechna hodnocení se počítají s použitím nejnovějších dostupných údajů z konce roku 2021 (březen 2022 je konečným datem pro sběr dat). Dílčí indikátory jsou z období 2019 až 2021, a to v závislosti na nejnovějších údajích dostupných pro konkrétní vedlejší ukazatel.

Index zelených, digitálních a konkurenceschopných malých a středních podniků pro rok 2022: Pilíře, ukazatele a vedlejší ukazatele
Pilíř Indikátor Dílčí indikátor Zdroj
I. Digitální transformace I.1. Digitalizace malých a středních podniků I.1.1. Podíl malých a středních podniků využívajících analýzu velkých dat Eurostat
I.1.2. Podíl malých a středních podniků využívajících služby modelu cloud computingu Eurostat
I.1.3. Podíl malých a středních podniků využívajících dva nebo více druhů sociálních médií Eurostat
I.1.4. Podíl malých a středních podniků s vysokou a velmi vysokou digitální intenzitou Eurostat
I.1.5. Podíl malých a středních podniků využívajících jakýkoli typ zabezpečení informačních a komunikačních technologií (ICT) Eurostat
I.2. Elektronický obchod I.2.1. Podíl malých a středních podniků s elektronickým prodejem v celkovém počtu malých a středních podniků Eurostat
I.2.2. Podíl celkového obratu malých a středních podniků z elektronického prodeje v celkovém obratu Eurostat
I.3. Digitální dovednosti I.3.1. Podíl malých a středních podniků, které zaměstnávají specialisty informačních a komunikačních technologií, v celkovém počtu malých a středních podniků Eurostat
I.3.2. Podíl malých a středních podniků, pro které funkce informačních a komunikačních technologií vykonávají vlastní zaměstnanci, v celkovém počtu malých a středních podniků Eurostat
I.3.3. Podíl malých a středních podniků poskytujících školení za účelem rozvoje nebo upgradu informačních a komunikačních technologií dovedností zaměstnanců Eurostat
II. Zelená transformace II.1. Ochrana přírodních zdrojů II.1.1. Podíl malých a středních podniků snižujících spotřebu přírodních zdrojů (např. úspora vody, energie a materiálů nebo přechod na udržitelné zdroje) European Commission
II.1.2. Podíl malých a středních podniků na recyklaci opětovným použitím materiálu nebo odpadu v rámci společnosti European Commission
II.2. Snížení emisí II.2.1. Podíl emisí skleníkových plynů produkovaných malými a středními podniky na celkových emisích skleníkových plynů Eurostat
II.2.2. Celková změna emisí skleníkových plynů (index 1990 = 100) Eurostat
II.3. Zelený výstup II.3.1. Podíl malých a středních podniků nabízejících ekologické produkty nebo služby European Commission
II.3.2. Podíl malých a středních podniků v odvětvích s nízkými emisemi skleníkových plynů v celkovém počtu malých a středních podniků Eurostat
III. Konkurenceschopnost malých a středních podniků III.1. Exporty III.1.1. Podíl vyvážejících malých a středních podniků v celkovém počtu malých a středních podniků Eurostat
III.1.2. Poměr obchodu malých a středních podniků k HDP Eurostat
III.2. Produktivita III.2.1. Produktivita práce MSP Eurostat
III.3. Růst III.3.1. Podíl rychle rostoucích podniků na celkových aktivních podnicích (10 a více zaměstnanců) Eurostat
III.3.2. Podíl osob zaměstnaných v rychle rostoucích podnicích na celkové zaměstnanosti (podniky s 10 a více zaměstnanci) Eurostat

Hlavní použitá metoda byl aritmetický průměr. Všechny pilíře, indikátory i vedlejší indikátory získaly stejnou váhu při seskupování. Význam indikátoru se tedy počítá jako aritmetický průměr vedlejších indikátorů zapojených do ukazatele. Obdobně pak je význam pilíře aritmetickým průměrem indikátorů začleněných do pilíře. Celkové hodnocení země je aritmetickým průměrem pilířů.

Při seskupování byla použita metoda normalizace min-max pro standardizaci hodnot indikátorů s rozsahem normalizace 10 až 100. U většiny vedlejších ukazatelů (19 z 21) odpovídá nejvyšší hodnota nejlepšímu výkonu (100 bodů), zatímco nejnižší hodnota je považována za nejhorší výkon (10 bodů). U dvou vedlejších indikátorů II.2.1 Podíl emisí skleníkových plynů produkovaných malými a středními podniky na celkových emisích skleníkových plynů a II.2.2. Celková změna emisí skleníkových plynů byla metoda obrácena: nejnižší hodnota má nejvyšší skóre (100 bodů) a nejvyšší hodnota má nejnižší (10 bodů).

Indikátory a metodiku můžete přímo okomentovat na adrese https://makingspeechestalk.com/ch/GDC/?id_speech=79

Zdroje

Index a přehled vycházejí zcela z oficiálních a veřejně dostupných údajů od Evropské komise a Eurostatu. Jako klíčové referenční body sloužily následující publikace a databáze, případně i datum přístupu.

European Commission. Flash Eurobarometer 498: SMEs, Green Markets and Resource Efficiency (Brussels: European Commission, 2022)

Eurostat. Digital Economy and Society, Information and Communication Technology Usage in Enterprises, online version, accessed 17 January 2022

--------------. Sustainable Development Indicators, Goal 13: Climate Action, online version, accessed 14 January 2022

--------------. Structural Business Statistics, online version, accessed 16 March 2022

--------------. Air Emissions Accounts, online version, accessed 11 February 2022

--------------. Annual National Accounts, online version, accessed 21 January 2022

--------------. International Trade in Goods, online version, accessed 25 January 2022