Konkurenceschopnost malých a středních podniků

Pilíř Konkurenceschopnosti malých a středních podniků se zabývá klíčovou otázkou, jak se evropské malé a střední podniky chovají vůči konkurentovi své rozvinuté země. Jejím cílem je pochopit, jak dobře evropské malé a střední podniky fungují na mezinárodních trzích, jak rychle rostou a jaká je jejich přidaná hodnota v hospodářství. Pilíř se skládá z pěti dílčích indikátorů, které jsou strukturovány ve třech indikátorů.